صفحه ۳۱۷

می‎دانیم کسی اجمالا به اصول دین و آنچه پیامبر(ص) آورده اعتقاد دارد لیکن برای او شبهه شده و خیال نمود که نماز و حج در اول اسلام واجب بوده اند نه در زمان ما، نمی توانیم او را غیرمسلمان به حساب آوریم؛ زیرا اسلام شهادت به توحید و رسالت است." در صورتی که واجب بودن نماز و حج از مسأله حجاب بسیار واضح تر است.

گذشته از همه اینها ارتداد وقتی موجب اعدام است که با جحود و عناد و جبهه گیری در برابر حق ملازم باشد، و مجرد شک و تردید موجب اعدام نیست بلکه عقوبتی در پی ندارد و جای راهنمایی و ارشاد است.

3 - اگر واقعا راست باشد که آقای اشکوری را به محاربه و افساد فی الارض متهم کرده باشند معلوم می‎شود آقایان با فقه اسلام آشنا نیستند. خوب بود اقلا به بحث حدود تحریرالوسیله مراجعه می‎کردند:

"المحارب هو کل من جرد سلاحه او جهزه لاخافة الناس و ارادة الافساد فی الارض" محارب کسی است که سلاح خود را از غلاف بیرون آورد یا مجهز نماید برای ترساندن مردم و قصد افساد در زمین؛ و معنای افساد در زمین برهم زدن نظم اجتماعی و اقتصادی و سلب امنیت عمومی جامعه است. خیلی جرأت می‎خواهد کسی این قبیل جنایات را به امثال آقای اشکوری نسبت دهد.

متأسفانه آقایان نوعا در متن جامعه نیستند؛ قضاوت اکثریت جامعه ایرانی این است که واردکردن این قبیل تهمت ها بر آقای اشکوری یا آقایان نوری و باقی و گنجی و امثال آنان برای دفاع از دین نیست بلکه جنبه سیاسی و جناحی دارد؛ و طبعا - با استفاده ابزاری از نام دین - نسل جوان را نسبت به اسلام و انقلاب و روحانیت به طور کلی بدبین می‎کنند. اگر برای آقایان حل شده، برای اکثریت جامعه حل نشده که چگونه این قبیل بازداشتها و محاکمات و برخوردها با مخالفین سیاسی در رژیم سابق که انجام می‎شد ظالمانه بود و متصدیان آنها طاغوت بودند ولی در زمان ما که انجام می‎شود حکومت عدل علی (ع) است ؟!

امید است متصدیان این قبیل حکمهای سیاسی ناروا به خود آیند و تا دیر نشده در روش خویش تجدیدنظر نمایند.

ان شاءالله موفق باشید.

1379722 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب