صفحه ۳۱۵

«33» در مورد محکومیت حجة الاسلام آقای یوسفی اشکوری

(مصاحبه با بخش فارسی رادیو آزادی)
1379722

حضرت آیت الله العظمی منتظری دام ظله

با احترام

خبرهای هرچند رسما تأیید نشده حکایت از آن دارد که دادگاه ویژه روحانیت حجة الاسلام حسن یوسفی اشکوری را از جمله به انکار مسلمات دین، ارتداد و فساد فی الارض متهم کرده است. قرائن نشان می‎دهد که این اتهامات بر شماری از گفته های آقای اشکوری در برلین و پاریس مستند شده اند. آقای اشکوری از جمله گفته اند:

"بنده ادعایم این است که احکام اجتماعی اساسا تغییر پذیرند ولو آن بخشی که در خود قرآن آمده است... من سؤال می‎کنم از علما و فقهای اسلامی آیا موضوع بریدن دست دزد، آیا مسأله حجاب، آیا مسأله قضاوت زن، ارث و مقوله هایی که به طور عام مربوط به زن است، آیا اینها اساسا قابل تغییر هستند یا نه ؟"

در جایی دیگر آقای اشکوری ضمن آنکه مسأله حجاب را از مقولاتی دانسته اند که در دایره احکام اجتماعی است نه در دایره احکام مربوط به مسلمات دین، می‎گویند:

"حجاب را هم بنده معتقد هستم که حجاب یک عرف است، یک فرهنگ مربوط به زمان و مکانی خاص... اگر فرض را هم بر این گذاریم که تغییرپذیر نیست چیزی است که جزو امور شخصیه است..."

با توجه به اینکه آقای اشکوری نیز مصادیق مورد نظر خود را به عنوان سؤال از حضرات علمای اسلامی پرسیده اند، لطفا نظر خود را درباره تعبیرات آقای اشکوری در مورد احکام یاد شده از جمله احکام مربوط به پوشش و حجاب نسوان بفرمایید.

با تجدید احترام
بخش فارسی رادیو اروپای آزاد - رادیو آزادی

ناوبری کتاب