صفحه ۳۱۰

امیدواریم با قبول این خواسته متواضعانه ما را رهین منت خویش فرمایید.

قال الله فی کتابه الکریم:

(و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر ان الارض یرثها عبادی الصالحون)
والحمدلله، والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته
تعدادی از شاگردان حضرتعالی

غلامحسین ایزدی - حسینعلی احمدیان - مرتضی احمدیان - حسن آشوری - فرج الله الهی - حسن ایرجی - احمدرضا اسدی - محسن ابراهیمی - محمد اصفهانی وطن - مسعود ادیب - علی انتشاری - مهدی انتشاری - ولی احراری - محمدرضا ایروانی - سیداصغر احمدی - محمد اخلاقی - محمدحسین ارجمندنیا - رضا امیری - رضا احمدی - غلامحسین ابوالحسنی - منصور ابراهیمی - حسین انصاری - سیدرضا برقعی - مجتبی باقری - سلطانعلی تیموری - محسن علوی پیام - رجبعلی جنتی - اسماعیل جعفرزاده - سیدکاظم حسینی - سیدعلیرضا حسینی - غلامرضا حجتی - سیدمحمد حسینی - سیدمحمد حسینی خیرآبادی - محمدعلی حبیب اللهی - سیدحیدر حسینی - سیدابراهیم حجازی - خدادادی - حیدرعلی رستمی - محمدعلی رحیمی - سیداکبر رحیمی - سیداصغر رحیمی - غلامرضا زارع - سیفعلی سهرابی - محمود صلواتی - علی شیاسی - حسن شیاسی - محمد شیاسی - عبدالله شفیعی - حیدر شریفیان - علی شاه زیدی - نعمت الله صالحی - مصطفی صالحی - مهدی صالحی - سیدحسن صدیقی - سیدصادق طباطبایی - سیدمحمدرضا طباطبایی - سیدمحمدباقر طباطبایی - علی طالب - سیدمحمد طباطبایی - محمد عبداللهیان - احمد عابدینی - مهدی عباسی - مهدی فاضل - غلامحسین قیصری - عبدالله قیصری - علی اصغر کیمیایی - محمدرضا کرباسی - سیداحمد کاویانی قمی - محمد کثیری - مجتبی لطفی - محمد مهرابی - عباسعلی محمدی - محمدحسن موحدی ساوجی - سیدعلی میرموسوی - مصطفی میراحمدی زاده - نعمت الله مکاریان - محمدتقی متقی - ابراهیم محمدی - سیداحمد مجیدی - محمود ملکی - محمدرضا ملکی - حسین مهدوی - غلامحسین نادی - جواد نجاتی - غلامرضا نقی - مصطفی نصراللهی - مجتبی نصراللهی - حسنعلی نوریها - احمد علی نقی پور - محسن ولایتی.

ناوبری کتاب