صفحه ۳۰۵

ملت به رسانه ها برای پخش افکار و نظریات خود نیاز دارد، ولی به شرط اینکه کنترل شود تا از آنها برخلاف مصالح کشور یا موازین اسلامی سوءاستفاده نشود. ظاهرا بهانه اصلی مخالفان بخش خصوصی وحشت آنان از زیر سؤال رفتن نظام متکی بر فرد یا جناح خاصی است. تضعیف نظام که مدتی است بهانه جلوگیری از آزادی رسانه ها و مطبوعات مردمی شده بر اساس همین حکومت فرد یا جناح خاص است؛ اما اگر مشروعیت نظام از اراده و خواست همه ملت یا اکثریت آنان نشأت گیرد به یقین تکثر صداها ضرری به اصل نظام نمی زند، بلکه تضارب افکار، شکوفایی نظام و استحکام آن را در پی خواهد داشت.

[ توصیه به سیاست گذاران فرهنگی ]

م - رهنمود شما به سیاست گذاران فرهنگی، هنری ایران با توجه به مطالبات نوین مردم چیست ؟

جواب: سفارش و تذکر من به سیاست گذاران فرهنگ و هنر کشور این است که توجه نمایند استعداد و خلاقیت جوانان کشور ایران از بسیاری از کشورهای دیگر برتر و بیشتر می‎باشد و آینده این امانت های الهی به دست آنان سپرده شده؛ در درجه اول تلاش نمایند آنان را در مسیر حق و عدالت و اهداف الهی از خلقت انسان هدایت نمایند، و از ترویج بی بندوباری و فرهنگ های مبتذل و پخش فیلم های زننده و فسادانگیز پرهیز نمایند، و در مرحله بعد راضی نشوند جوانان ما در لابلای جنگ قدرت و کشمکش های سیاسی هضم شوند و استقلال فکری و روحی خود را از دست بدهند و یا به بهانه های واهی از عرصه خدمت به کشور و مردم حذف شوند.

منشاء فکری این سیاست های غلط همان مطلق اندیشی برخی از متصدیان و خود را معیار حق دانستن آنان می‎باشد که در نتیجه اکثریت جامعه را از صحنه سیاست دینی کنار می‎زند، و همین برخوردهاست که نظریه تفکیک دین از سیاست را در اذهان جامعه تقویت می‎نماید.

ان شاءالله موفق باشید.

137972 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب