صفحه ۳۰

در خاتمه متذکر می‎گردد که آقایان با شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" دست به همه خرابکاریها می‎زنند، در صورتی که من از بنیانگذاران ولایت فقیه می‎باشم و در این موضوع چهار جلد کتاب مفصل از من چاپ شده، آقایان عنوان کلی ولایت فقیه را با شخص مخلوط می‎کنند. من اگر کسی را واجد شرایط ندانم این امر به معنای ضدیت با کلی ولایت فقیه نیست. چه کنیم که کار دست بچه های بی سواد و بی منطق افتاده؛ و بالاخره قلم اینجا رسید و سر بشکست.

اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا(ص) و غیبة ولینا و کثرة عدونا و قلة عددنا
و شدة الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا...
من آنچه شرط بلاغ است با تو می‎گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال
والسلام علی جمیع اخواننا المسلمین و رحمة الله و برکاته
1376828
قم - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب