صفحه ۲۷۸

گروههای خاصی را که به لطائف الحیل در اطراف شما جمع می‎کنند نخورید، اینها تمام ملت نیستند.

لازم است تا دیر نشده در روش خود تجدیدنظر کنید. رفتار قوه قضائیه با مطبوعات و صاحبان قلم عادلانه نیست و اعمال شورای نگهبان براساس قیمومت بر مجلس و ملت است. آیا مجلسی که حاوی دویست و نود نفر از نخبگان ملت است، و جمعی از علما و بزرگان از اعضای آن می‎باشند همه بی دین اند و نسبت به موازین اسلامی بی تفاوت اند و فقط چند نفر و از جمله دبیر شورای نگهبان حامی اسلام می‎باشند؟!

همه دیدیم که شورای نگهبان به بهانه یک ادعای غلط - حق نظارت استصوابی - با انتخابات اخیر و به ویژه با انتخابات تهران چه کرد و چگونه افراد را بالا و پایین برد؟!

شما در شعارها دم از آزادی می‎زنید در حالی که من در اثر یک سخنرانی خیرخواهانه انتقادی حدود سه سال است در حصرم و دفتر ملکی من در قم و مشهد در تصرف غاصبانه مأمورین است و حسینیه اینجانب که حاوی هزاران قرآن و کتابهای علمی و اسلامی و ابزار و وسائل ملکی و امانتی می‎باشد در توقیف است.

و با اینکه من یکی از پایه گذاران انقلاب اسلامی می‎باشم هیچ نشریه ای در کشور جرأت ندارد نام مرا ببرد تا چه رسد به اینکه نظریات مرا منعکس نماید، و طبعا فقط می‎توانم با نشریه های خارج از کشور مصاحبه نمایم.

امید است خدای متعال همه ما را به انجام وظایف دینی و وجدانی خود موفق فرماید.

والسلام علی جمیع الاخوة و الاخوات و رحمة الله و برکاته.

1379531
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب