صفحه ۲۷۴

4 - حضرتعالی که والاترین مقام مذهبی مملکت هستند سالهاست که در حصر به سر می‎برید و بسیاری از کسانی که به شما وابسته بودند کشته و یا در زندان به سر می‎برند. آیا اینچنین عملی با اخلاقیات اسلام که اقتدا به مجتهدین را به انتخاب امت گذارده است مطابقت دارد؟

5 - در ماههای اخیر حمله به آزادی مطبوعات شدت یافته است و عملا اکثریت مطبوعات اصلاح طلب بسته شده اند، آیا این حملات به آزادی بیان خبر از یورش وسیع تری به اصلاح طلبی و آزادی خواهی دارد؟

( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب آقای احمد رأفت سردبیر محترم دفتر خاورمیانه هفته نامه اسپانیایی تیمپو دام توفیقه

پس از سلام و تحیت - در پاسخ به پرسشهای جنابعالی به طور اجمال نکته هایی را یادآور می‎شوم:

[ حدود اختیارات ولی فقیه ]

1 - بحث ولایت فقیه و حدود اختیارات فقیه از نظر فقهی در نامه نمی گنجد، این بحث بحث مدرسه ای است، شما می‎توانید به مجلدات پنج گانه "مبانی فقهی حکومت اسلامی" ترجمه کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه" تألیف اینجانب مراجعه فرمایید؛ و حکم حکومتی خود موارد و شرایط خاصی دارد و چنین نیست که یک فقیه در هر مورد که خواست بتواند حکم حکومتی صادر نماید؛ و در مورد لایحه مطبوعات اولا نوشته ایشان به لسان حکم نبود بلکه تذکر بود، و ثانیا ضرورتی برای حکم احساس نمی شد زیرا خود نمایندگان نوعا افراد متعهدی هستند و به موازین اسلامی آشنا می‎باشند، وانگهی به دنبال تصویب آنان نظر شورای نگهبان در پی بود.

2 - کلمه "ولایت مطلقه" مذکور در اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی اول وجود نداشت، و در بازنگری آن را اضافه کردند و بسیاری از ملت و بزرگان به آن رأی ندادند.

ناوبری کتاب