صفحه ۲۷۲

قانون اساسی و از جمله اصل ششم و اصل پنجاه و ششم، جمهوری اسلامی باید با آرای عمومی ملت اداره شود، ملت نمایندگان مجلس را برای قانون گذاری و رئیس جمهور را برای اجرا انتخاب می‎نمایند، در صورتی که مقتضای ولایت مطلقه - به تفسیر آقایان - نادیده گرفتن همه نهادهای مسؤول است و این همه نیرو و بودجه کشور را صرف انتخابات گوناگون نمودن لغو بلکه تبذیر مال است.

و ثالثا: در جو امروز که مردم نوعا اهل مطالعه و دارای رشد فکری و شعور سیاسی می‎باشند و با جهان خارج ارتباط کامل دارند و آزادیهای کشورهای دیگر را مشاهده می‎کنند، نادیده گرفتن آزادیهای مشروع ملت و اصرار بر تسلیم آنان - به ویژه دانشمندان و متخصصین علوم اجتماعی و سیاسی و اقتصادی جامعه - در برابر نظریات یک فرد غیرمعصوم جائزالخطا موجب ناخشنودی و عصیان ملت می‎شود و آن را با استبداد فردی مساوی می‎دانند، و در نتیجه اصل هدف از ولایت فقیه که نظارت بر روند اداره کشور از نظر مطابقت با موازین اسلامی است نیز با خطر مواجه می‎شود. حکومت زمان ما با حکومت ساده صدر اسلام و بودن شخص معصوم در رأس آن قابل قیاس نیست، در جو دنیای امروز سپردن امور کشور به یک فرد غیرمعصوم و نادیده گرفتن سایر افکار و نظریات نه به نفع اسلام است و نه به نفع کشور و نه به نفع خود آن فرد؛ و به طور کلی دخالت یک فرد در اموری که در آنها تخصص ندارد برخلاف عقل و منطق است و موجب عدم ثبات و استحکام نظام و تضعیف نهادها و ارگانهای مسؤول خواهد بود؛ و حضرت امام هم با اینکه بنیانگذار انقلاب و مرجع علی الاطلاق بودند احترام و استقلال مجلس شورای اسلامی را حفظ می‎کردند و بارها می‎فرمودند که مجلس در رأس همه امور است.

جلوگیری از انتشار مطبوعات و آزادیهای سیاسی به بهانه های واهی و بی اساس، از جمله احتمال دخالت دشمنان در آنها، و همچنین بازداشت افراد معتقد به اسلام و انقلاب در این رابطه حاکی از ضعف حکومت است، زیرا حکومت باید جلوی دخالت دشمنان را بگیرد نه جلوی مطبوعات سازنده را که زبان ملت می‎باشند. هیچ گاه جلوی شبکه آبرسانی را به بهانه اینکه ممکن است دشمن آن را مسموم نماید نمی گیرند.

1379517
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب