صفحه ۲۶۸

الف - مراعات برخی ملاحظات از ناحیه ایشان که گاه به از دست رفتن فرصتهای مهمی منجر می‎شود.

ب - کارشکنی های سازمان یافته مخالفین اصلاحات، به ویژه در بسترهای سیاسی و اقتصادی.

امیدوارم در مدت باقی مانده از ریاست جمهوری ایشان و با هماهنگی مجلس شورای اسلامی فرصتهای باقی مانده مغتنم شمرده شده و اصلاحات به پیش برود، و کسانی که از انقلاب دلسرد شده اند دوباره به دامن انقلاب و اسلام عزیز برگردند.

در این رابطه مجلس ششم با ارائه راهکارهای قانونی می‎تواند بخش مهمی از موانع ایجاد شده را از سر راه بردارد، و فضایی همصدا و همگام با مردم جهت نیل به اهداف انقلاب در مسیر اصلاحات اساسی ایجاد نماید.

[ توصیه ای به ایرانیان خارج از کشور]

سؤال 6 - خواهشمند است چنانچه پیامی برای سه میلیون نفر ایرانیان در غربت دارید اعلام فرمایید؟

جواب: من از اینجا - در حالی که در حصر غیرقانونی به سر می‎برم - به همه ایرانیان و آزاداندیشان درود می‎فرستم و به آنان سفارش می‎کنم که همواره خدا و دستورات خدا و خدمت به خلق خدا را در نظر داشته باشند، و در جهت منافع ملی کشور خود گام بردارند؛ هیچ گاه عملکرد افراد نادان از مدعیان اسلام و یا برخی از ما روحانیین را به حساب اصل اسلام و حکومت دینی نگذارند، و در زندگی و منش خود سیره و روش پیشوایان معصوم را الگو و سرمشق خود قرار دهند، به خاطر ناراحتی از رفتار من و امثال من با اسلام و قرآن و نهج البلاغه علی (ع) قهر نکنند، نقاط مثبت فرهنگهای مختلف جهان را پذیرا باشند و از نقاط مبتذل آنها پرهیز نمایند، جنبه های مثبت فرهنگ ایرانی را به آنان منتقل نمایند. پیام اصلاحات مردم ایران را به مردم جهان ابلاغ نمایند و همواره مدافع حقوق ملت مظلوم ایران و آزادی خواهان باشند.

در کنار توجه به امور مادی و رشد تکنولوژی به امور معنوی نیز اهمیت دهند و به فرائض و دستورات دینی بی اعتنا نباشند. بشر به طبع خود در امور مهم بر احتمال نیز

ناوبری کتاب