صفحه ۲۶۲

بوده که مجلس مؤسسان از همه طبقات جامعه تشکیل می‎شود، ولی چون منظور آقایان تدوین قانون اساسی با رعایت موازین اسلامی بوده، خواسته اند تنظیم کنندگان قانون اساسی از بین افراد خبیر و آگاه به موازین اسلامی انتخاب شوند و به همین دلیل نام آن را "خبرگان" گذاشتند.

[ تفکر جدایی دین از حکومت ]

سؤال 2 - پس از پیروزی انقلاب بسیاری از فقها و اندیشمندان با ایمان، برای حمایت از اسلام با حکومت دین به مخالفت برخاستند که بر اثر آن فقها را خانه نشین کردند و اندیشمندان را با متهم ساختن به ضد اسلام و انقلاب به انواع و اقسام مجازاتها، حتی اعدام محکوم نمودند. در طول 21 سال حکومت جمهوری اسلامی، در اثر مصائبی که زمامداران این حکومت به نام اسلام بر سر مردم آوردند، شمار معتقدان جدایی دین از حکومت، حتی در بین با ایمان ترین توده های مردم به طور تصاعدی افزایش یافته است. پاسخ آیت الله به طرفداران این عقیده چیست ؟

جواب: با مراجعه به کتاب خدا و سنت پیامبر(ص) و ائمه معصومین (ع) درمی یابیم که دستورات اسلام منحصر در مسائل اخلاقی و عبادی نیست بلکه در همه شؤون و نیازهای بشری و از جمله سیاست و اقتصاد و روابط اجتماعی نیز اسلام دستور و برنامه دارد. اسلام نسبت به مسأله حکومت که از ضروریات زندگی انسان است بی تفاوت نبوده و معیارهایی را برای آن مطرح نموده و شرایطی را برای متصدیان حکومت ملحوظ داشته که عقل سالم نیز بر اعتبار آنها گواهی می‎دهد. اینجانب تفصیل این بحث را در کتاب "دراسات فی ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" به طور مشروح بیان کرده ام و مسائلی از قبیل اصل لزوم حکومت و حق مردم در تشکیل آن و نیز شکل حکومت و شرایط حکام بر اساس کتاب و سنت را مورد بررسی قرار داده ام. کتاب فوق به فارسی نیز ترجمه شده که به نام "مبانی فقهی حکومت اسلامی" می‎باشد و پنج جلد آن به چاپ رسیده است.

به نظر اینجانب مردم حق دارند در هر زمان مطابق معیارهای دینی که به آن اعتقاد دارند حکومت تشکیل دهند و افرادی را که صالح و شایسته و واجد شرایط عقلی و شرعی می‎دانند به اختیار خود انتخاب نمایند؛ و در اصل 56 از قانون اساسی

ناوبری کتاب