صفحه ۲۶۱

«26» مصاحبه با جامعه معلمان ایران

137947
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جامعه محترم معلمان ایران

پس از سلام و تحیت و با تشکر از فعالیتهای علمی و فرهنگی شما، پرسشهای ارسالی شما واصل گردید، و اینک متن پرسشها به ضمیمه جوابهای مختصر تقدیم می‎گردد. امیدوارم در جهت آگاهی مردم و انجام وظیفه موفق باشید.

[ مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان در ابتدای انقلاب ]

سؤال 1 - با آنکه چه قبل و چه بعد از پیروزی انقلاب تصمیم آیت الله خمینی بر تشکیل مجلس مؤسسان بود، و یکی از وظایفی که از طرف ایشان به آقای مهندس بازرگان رئیس دولت موقت محول گردید تشکیل چنین مجلسی بود، چه علل و جهاتی موجب تشکیل مجلس خبرگان به جای مجلس مؤسسان گردید؟

جواب: در آن زمان اینجانب در قم بوده و در متن این جریان حضور نداشتم، ولی برحسب اطلاع علی رغم تصریح مرحوم امام در سخنرانی بهشت زهرا و نیز حکم ایشان به مرحوم مهندس بازرگان مبنی بر تشکیل مجلس مؤسسان به لحاظ سابقه ذهنی ای که ایشان نسبت به آن از گذشته داشته اند، عده ای از آقایان با آن مخالفت کرده و گویا نظر آنان تسریع در امور و انجام هرچه زودتر رفراندوم بوده است؛ و بالاخره این بحث در میان برخی از دوستان در شورای انقلاب و دولت موقت مطرح بوده است و دیداری نیز در این زمینه با مرحوم امام داشته اند، و سرانجام - چنانکه نقل شد - با پیشنهاد مرحوم آیت الله طالقانی و موافقت امام قرار بر این می‎شود که مجلس خبرگان برای تدوین قانون اساسی تشکیل شود؛ و ظاهرا این نکته مورد توجه آقایان

ناوبری کتاب