صفحه ۲۶۰

آنان به سود اقتصاد کشور به جریان می‎افتد. راهکار عملی این است که امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی در چهارچوب قانون و بدون تبعیض به تمام معنا برای آنان و همه شهروندان تضمین گردد، به گونه ای که آنان اطمینان یابند که پس از ورود هیچ کس مزاحم آنان نمی شود. در این زمینه نیز مجلس آینده باید دست به اقدام اساسی بزند.

ان شاءالله موفق باشید.

1379225 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب