صفحه ۲۵۹

واجبات است. ضرر اشتباهات مسؤولین گریبانگیر همه جامعه می‎شود، پس لازم است به وسیله نظارت مردمی جلوی آنها گرفته شود.

9 - حذف دستگاههای موازی در کشور که خود مشکل بزرگی شده است و مدیریت کشور را فلج کرده است، نظیر مجمع تشخیص مصلحت، دادگاه ویژه، دادگاه انقلاب، بنیاد مستضعفان و... .

10 - وادارنمودن دولت به تحکیم روابط خارجی کشور و رفع چالشهایی که در اثر سوءمدیریتها و شعارهای تند بیجا در این زمینه پدید آمده است.

11 - اصلاح صدا و سیما و بیرون آوردن آن از انحصار جناحی خاص.

12 - تغییر قانون نظارت استصوابی شورای نگهبان در امر انتخابات که برخلاف روح قانون اساسی و جمهوریت نظام سابقا در مجلس تصویب شده است؛ زیرا هدف از نظارت شورای نگهبان که در اصل 99 قانون اساسی تصویب شده جلوگیری از دخالتهای ناروای قوه مجریه در امر انتخابات بود - نظیر آنچه در رژیم گذشته وجود داشت - نه دخالت قیم گونه خود شورای نگهبان در انتخابات و کمرنگ کردن مردمی بودن آن.

[ ایرانیان خارج از کشور سرمایه های ملی اند]

سؤال 6 - ایرانیان مقیم خارج، جمعیت بزرگی را تشکیل می‎دهند که بنا به دلایل متفاوت در سرزمین های بیگانه اقامت گزیده اند، عده زیادی از این افراد تحصیل کرده و یا صاحبان سرمایه های بزرگی هستند که در طول این مدت دولت نتوانسته با جلب اعتماد آنها، در مسیر اهداف ملی از آنها بهره مناسب برد. به نظر شما دولت چه راهکارهایی را بایستی سود جوید تا بتواند از این پتانسیل عظیم استفاده لازم را ببرد؟

جواب: اینجانب خود بارها در این زمینه به مسئولان تذکر داده ام و حتی چندبار با مرحوم امام (ره) صحبت کردم، ولی متأسفانه برخی افراد تند و یا مغرض نمی گذاشتند و نمی گذارند این کار عملی شود. اکنون جمعیت زیادی از ایرانیان علاقه مند در خارج از کشور زندگی می‎کنند که بسیاری از آنان اساتید دانشگاه یا دارای تخصصهای مورد نیاز کشور هستند و یا سرمایه هایی دارند که اگر محیط کشور امن باشد سرمایه های

ناوبری کتاب