صفحه ۲۵۲

ما با هیچ کشوری در جهان سر ستیز نداریم و خواهان گفتگو و تسالم با همه ملت ها و دولت ها هستیم، اما به شرط آنکه دولت های دیگر درصدد پایمال نمودن عزت و مصالح ملی ما نباشند.

و نیز به مردم جهان بگویید: اسلام دینی است که بر اساس رحمت و عطوفت برای تکامل و سعادت انسانها آمده است و زندگی پیشوایان آن سرشار است از گذشت و مهربانی و فداکاری و مجاهدت در راه خوشبختی بشریت در دنیا و آخرت؛ اما در اثر تبلیغات سوء برخی از مخالفان اسلام و نیز عملکرد نادرست برخی از مسلمانان، چهره واقعی آن به خوبی به مردم معرفی نشده است و از آن به عنوان دینی خشن و مخالف آزادی و سعادت بشریت تصویر شده است.

من از همه مردم فهیم دنیا به ویژه از محققان و اندیشمندان می‎خواهم با مراجعه به منابع غنی و تحریف نشده تاریخ و دستیابی به جوهره منابع دین اسلام قضاوتی منصفانه درباره آن داشته باشند، و عملکرد نادرست برخی از حکام و مدعیان اسلام را به حساب اصل این دین نگذارند، چنانکه عملکرد نادرست برخی از پیروان سایر ادیان را نیز نمی توان به حساب اصل آن ادیان گذاشت.

و نیز از همه آنها می‎خواهم چنانچه در مسیر تحقیق خود با شبهه ای برخورد نمودند در قضاوت خود تعجیل نکنند و آن را با اسلام شناسان و کارشناسان آن در میان بگذارند و اگر جواب قانع کننده ای دریافت نکردند آنگاه به قضاوت بنشینند.

به امید روزی که صلح و دوستی و عدالت و آزادی سراسر جهان را دربر گیرد و بشریت در مسیر سعادت و تکامل خویش گام بردارد.

والسلام علیکم و رحمة الله.

1379221 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب