صفحه ۲۵۰

مجرد اینکه اینان در برخی مسائل سیاسی یا اقتصادی برخلاف برخی مسؤولین فکر می‎کنند مجوز این همه برخوردهای تند نمی شود. متأسفانه این برخوردها به نام اسلام و دین انجام می‎شود و طبعا به عقاید اسلامی نسل جوان ضربه سنگین می‎زند و پایه های انقلاب اسلامی را سست می‎نماید.

جواب 2 - به نظر اینجانب دخالتهای ناروای شورای نگهبان در انتخابات از آزادی و مردمی بودن آن می‎کاهد و حمل بر استبداد می‎شود و موجب ناخرسندی مردم می‎گردد. ذکر نظارت شورای نگهبان بر انتخابات در اصل 99 از قانون اساسی برای جلوگیری از دخالتهای متصدیان انتخابات بوده که مبادا همچون رژیم گذشته انتخابات به صورت فرمایشی و انتصابات درآید، ولی متأسفانه عملا همان روش تکرار می‎شود و دلسردی ملت را در پی دارد.

ان شاءالله موفق باشید.

137926 - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب