صفحه ۲۴۳

«22» در خصوص منع حق تحقیق و تفحص مجلس نسبت به نهادهای مربوط به مقام رهبری

(پاسخ به سؤالات نشریه پیام هاجر)
1379126
( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت، اخیرا مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب کرده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص نسبت به نهادهای مربوط به مقام رهبری را ندارد؛ در این رابطه از ناحیه نشریه وزین "پیام هاجر" پرسشهایی در این زمینه برای اینجانب ارسال شده که در مقام پاسخ نکته هایی را - به طور اختصار - یادآور می‎شوم:

1 - نظامی که پس از انقلاب اسلامی مورد خواست و تأیید ملت ایران قرار گرفت و در همه پرسی فروردین 1358 هجری شمسی طبقات مختلف ملت ایران با اکثریت 98/2% کلیه کسانی که حق رأی داشتند به آن رأی مثبت دادند "جمهوری اسلامی" بود. کلمه "جمهوری" حکایت می‎کند از مردمی بودن نظام و اینکه زیربنای حاکمیت آرای ملت است، و کلمه "اسلامی" حکایت می‎کند از اینکه اداره کشور باید بر اساس موازین اسلامی باشد، زیرا اکثریت قاطع ملت ایران مسلمان و معتقد به موازین اسلامی می‎باشند، و احکام اسلام منحصر در دستورات عبادی و اخلاقی نیست، بلکه در همه ابعاد زندگی - و از جمله اقتصاد، سیاست و روابط خانوادگی و اجتماعی - اسلام قانون و برنامه دارد.

هرکس اندک اطلاعی از فقه اسلام داشته باشد می‎داند که فقه اسلامی بیش از پنجاه کتاب است که فقط حدود یک پنجم آن مربوط به احکام عبادی می‎باشد.

ناوبری کتاب