صفحه ۲۴۱

اینکه گفته می‎شود: "مردم به اسلام و روحانیت پشت کرده اند" اشتباه است، مردم از قشری خاص که خود را حق مطلق و دیگران را هیچ می‎پندارند زده شده اند، وگرنه من به سهم خود می‎یابم که قشر جوان نوعا به دین اقبال کرده اند و با پرسشهای گوناگون درصدد تحکیم دین و ایمان خود می‎باشند.

البته فهم دقیق از اسلام و احکام اسلامی - مانند سایر علوم - نیاز به تخصص خاص خود دارد و کار همه کس نیست، ولی همین تخصص خاص نیز در تیول فرد یا گروه خاصی نیست. علما و دانشمندان و فقها در درک و برداشت از کتاب و سنت تفاوت دارند و هیچ فرد یا گروهی حق ندارد علم و فقاهت را در تیول خود بداند و عقاید خود را بر دیگران تحمیل نماید.

جواب 3 - باید مسؤولین محترم کشور که حفظ امنیت جامعه را بر عهده دارند با این پدیده فسادانگیز و مخالف عقل و شرع برخورد قاطع نمایند و هیچ گونه محافظه کاری در این امر روا نیست و به حساب آمرین و عاملین باید رسیدگی کنند، و نتیجه اقدامات خود را با صراحت در اختیار صاحبان حق و ملت قرار دهند؛ و در این زمینه از گزارشها و سخنان ابهام آمیز پرهیز نمایند، زیرا جهان امروز جهان ابهام گویی نیست و از راههای گوناگون واقعیتها کشف می‎شود و ملت بیدار به کمتر از مرحله کشف واقعیات قانع نمی گردد، و با اخفای واقعیات از ملت اعتماد آنان از مسؤولین سلب می‎شود.

والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.

1379124
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب