صفحه ۲۳۷

«21» در مورد خشونت و ترور

(پاسخ به سؤالات شورای اسلامی شهر تهران)
1379124
( بسم الله الرحمن الرحیم)

پس از سلام و تحیت، اخیرا از ناحیه رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران سه پرسش زیر برای اینجانب ارسال شده:

1 - ترور مخالفان فکری و سیاسی مانند ترور آقای سعید حجاریان نایب رئیس شورای اسلامی شهر تهران توسط مخالفان فکری و سیاسی ایشان در دین مقدس اسلام چه حکمی دارد؟

2 - آیا اصولا ترور با هر انگیزه و توجیه ولو توجیه شرعی در دین مبین اسلام و فقه شیعه جایگاهی دارد؟

3 - آیا در نظام جمهوری اسلامی که امام خمینی (ره) بنیانگذار آن، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را نیز جایز نمی دانست، آمریت و عاملیت اشخاص و گروههایی در ایجاد جو خشونت، ارعاب و تهدید برخلاف قوانین جاری چه حکمی دارد؟

از طرف اینجانب در تاریخ 1378512 در رابطه با مسأله "خشونت یا تسامح و تساهل" مقاله مفصلی در برخی مطبوعات منتشر شد، و راجع به حکم فقهی ترور نیز اخیرا از اینجانب سؤال شد که کتبا پاسخ دادم.

و اینک پاسخ پرسشهای سه گانه فوق به طور اجمال:

جواب 1 و 2 - خشونت و ترور ابزار عاجزان از منطق است و امنیت عمومی کشور را متزلزل می‎کند و علاوه بر تجاوز آشکار به حقوق بندگان خدا، هرج ومرج و اختلال نظام را در پی دارد.

ناوبری کتاب