صفحه ۲۳۲

منطقه برای یک منطقه بسیج می‎شوند و آن را نیروهای خودجوش مردمی می‎نامند؛ غافل از اینکه ملت به این ترفندها آگاه است، و هرچه رژیم سابق از چماقداری نتیجه گرفت آقایان هم نتیجه می‎گیرند. این قبیل کارها جز منفورکردن حکومت و جدایی ملت از حکومت و تخریب چهره نظام در جهان نتیجه ای ندارد، و علاوه بر سلب امنیت عمومی و تضییع حقوق و هتک حرمت بندگان خدا، اقتصاد کشور و سیاست خارجی را فلج می‎کند و بر انزوای ما می‎افزاید. من نمی دانم به کدام مجوز شرعی بعضی از آقایان گروههایی را تحریک می‎کنند که بندگان خدا را به بهانه اینکه با آنان هم فکر و هم صدا نیستند مورد شتم و ضرب و جرح قرار دهند و اموالی را تلف کنند یا به غارت برند؟!

همین فاجعه اخیر دانشگاه تهران و تبریز و حمله به دانشجویان داخلی و خارجی علاوه بر خسارت جانی و مالی چه مشکلات و عواقب سوئی را در پی داشت و آبروی کشور را در جهان برد؟! و متأسفانه پشتوانه این گروههای خرابکار به قدری محکم است که نیروهای انتظامی حاضر یا به آنان کمک می‎نمایند و یا در برابر آنان سکوت می‎کنند، و هیچ گاه عناصر اصلی این گروهها تحت تعقیب قرار نمی گیرند. هر مقام و ارگانی که محرک و پشتیبان این گروهها باشد دانسته یا ندانسته به اسلام و انقلاب و کشور و جامعه و روحانیت و ارزشهای اسلامی ضربه های جبران ناپذیری می‎زند، و به اسلام و انقلاب خیانت می‎کند و پایه های نظام اسلامی را سست می‎نماید.

شوکت و عظمت هر کشور به فرهنگ و دانش آن کشور می‎باشد، و مظهر فرهنگ کشور ما حوزه های علمیه و دانشگاهها و مطبوعات می‎باشد، که به وسیله همین گروهها حیثیت و کیان این سه پایگاه مورد تجاوز و هتک قرار گرفت، و محیط حوزه علمیه قم که کانون انقلاب اسلامی بود در اختیار این گروههای خرابکار قرار گرفته به گونه ای که برای هیچ مقام علمی ارزشی قائل نیستند. اگر دشمنان اسلام و روحانیت برای شکستن حریم حوزه علمیه قم و قداست روحانیت و مرجعیت شیعه میلیاردها تومان خرج می‎کردند نمی توانستند این گونه عمل کنند؛ و در همین رابطه از بزرگان و مراجع محترم حوزه (ایدهم الله تعالی) انتظار می‎رود که برای حفظ و صیانت حوزه مقدسه - این پایگاه عظیم تشیع - و نجات آن از وضعیت و خطری که با آن مواجه شده چاره ای بیندیشند.

ناوبری کتاب