صفحه ۲۲۲

چه سودی عاید نظام و روحانیت و ملت شده است، جز ایجاد اختناق و تضییع حقوق و بدبین کردن روحانیت و ملت نسبت به مسؤولین ؟ که نتیجه همه اینها تضعیف نظام اسلامی است، در حالی که پشتوانه نظام مردم می‎باشند، و اخیرا در یک آمارگیری هفتاد و شش درصد مردم دادگاه ویژه را مخالف قانون دانسته اند؛ و طبعا محاکمات آن موجب چالش و تشنج عمومی در جامعه می‎شود و محکومیت در آن در نزد ملت به صورت یک امتیاز و افتخار در آمده است، همچون محکومیت در رژیم گذشته. بر این اساس لازم است بانیان و متصدیان، خود برای انحلال آن اقدام نمایند، ضرر را از هر کجا برگردانند نفع است.

به علاوه آنچه من اطلاع دارم اکثر قضات آن مجتهد نیستند، و قضاوت غیرمجتهد مشروع نیست و ارزش قضایی ندارد. شما که همواره از نام امام خرج می‎کنید ایشان در کتاب قضا از تحریرالوسیله - مسأله اول از صفات قاضی - می‎فرمایند: "یشترط فی القاضی البلوغ و العقل و الایمان و العدالة و الاجتهاد المطلق و طهارة المولد و الاعلمیة ممن فی البلد او ما یقربه علی الاحوط" در قاضی شرط است: بلوغ، عقل، ایمان، عدالت، اجتهاد مطلق - نه متجزی - پاکی ولادت و نیز اعلم اهل بلد و نزدیک آن باشد بنابر احتیاط. که احتیاط وجوبی است و ظاهرا مربوط به خصوص اعلمیت است؛ و هرکس پایبند به مبانی شرع باشد باید به مشروعیت عمل و حقوق خود توجه نماید.

من آنچه شرط بلاغ است با تو می‎گویم
تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال

فصل هفتم: "انتخابات و مردم"

در رابطه با انتخابات نکته هایی را به طور فشرده تذکر می‎دهم:

اول: هزینه انتخابات

توجه دارید که هر انتخاباتی که انجام می‎شود چه بودجه سنگینی از بیت المال دولت و از اموال شخصی ملت در آن مصرف می‎شود، و چه اوقات گرانبهایی در راه

ناوبری کتاب