صفحه ۲۲۱

و بالاخره دادگاه ویژه با اختیاراتی وسیع و هزینه هایی سنگین از بیت المال ملت جدای از دستگاه قضایی کشور به کارهای خود ادامه می‎دهد، و بسیاری از محاکمات آن جنبه سیاسی دارد؛ و چه هتک حرمتهایی از ناحیه آن نسبت به مراجع و علما و فضلای محترم و خدمتگزاران به اسلام و انقلاب انجام شده و می‎شود.

بسیاری از علما و روحانیین خوب و انقلابی به بهانه های واهی و انگیزه های سیاسی محاکمه و زندانی شده و می‎شوند، و این کارها در روحیه طلاب جوان و علاقه مند به اسلام و انقلاب اثر منفی داشته و یأس و ناامیدی در آنان ایجاد نموده و بسیاری از ادامه تحصیل در حوزه های علمیه زده شده اند. و در حقیقت - باتوجه یا بدون توجه - خواسته استعمارگران سیلی خورده از انقلاب و روحانیت شیعه عملا انجام شده و می‎شود.

روحانیت و مراجع تقلید شیعه در مقاطع حساس، جامعه تشیع و بلاد اسلامی را از شر استبدادهای داخلی و قراردادهای استعماری نجات می‎داد، و تضعیف این نیروی عظیم ملی بزرگترین خواسته استعمارگران است.

یکی از ضررهای بزرگ این دادگاه این است که در اثر اعمال متصدیان آن یک حالت رعب و وحشت در طبقه روحانیت به وجود آمده، و روحیه شهامت و شجاعت و اعتماد به نفس را از آقایانی که باید حامی حق و مدافع حقوق ضعفا و مظلومین باشند سلب نموده است، و حتی موجب وحشت بزرگان حوزه از اظهارنظرهای علمی و سیاسی شده است.

در همه اعصار روحانیت محترم و پناهگاه مردم گرفتار بوده است، ولی در زمان ما با اعمال دادگاه ویژه از یک طرف و هتاکی های گروههای فشار از طرف دیگر حریم روحانیت شکسته شده است.

در ضمن رئیس جمهور که برحسب اصل 113 قانون اساسی مسؤولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده دارد و برحسب اصل 121 در مجلس شورای اسلامی سوگند یاد کرده که پاسدار مذهب رسمی و نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی کشور باشد، طبعا وظیفه دارد در حذف این دادگاه غیرقانونی اقدام نماید.

در خاتمه این فصل به بانیان و متصدیان این دادگاه توصیه می‎کنم با خود بیندیشند که از این تشکیلات عریض و طویل ابداعی با هزینه سنگین تحمیلی بر بودجه کشور

ناوبری کتاب