صفحه ۲۱

به نام آنکه جان را فکرت آموخت
چراغ دل به نور جان بر افروخت

انسانها به هر اندازه بزرگتر و کمال یافته تر باشند، در جامعه تنهاتر می‎شوند؛ بر همین اساس می‎توان غربت علی (ع) را چه در دوران حیاتش و چه در میان شیفتگان آینده اش گمانه زد، و البته هرچه این غربت بیشتر، بار مسؤولیت آنان نسبت به جامعه سنگین تر می‎گردد، مسئولیتی که از تنهایی برمی خیزد.

دیباچه:

روندگان طریقت ره بلا ورزند ____ رفیق عشق چه غم دارد از نشیب و فراز
ز مشکلات طریقت عنان متاب ای دل ____ که مرد راه نیندیشد از نشیب و فراز
(حافظ)

برخی کتابها به اعتبار صاحب اثر، جاودانه می‎شوند و برخی خامه ورزان به اعتبار اثر خویش نامدار و ماندگار می‎گردند؛ این کتاب از زمره آنان است که هم به اعتبار صاحب اثر و هم خود اثر، ماندنی و خواندنی است.

آنچه پیش رو دارید مجموعه ای از پیام ها، مصاحبه ها و اندیشه های مرجع تقلید محصور، فقیه عالیقدر و اندیشمند حضرت آیت الله العظمی منتظری دامت برکاته است که در دوران طولانی بازداشت خانگی منتشر گردیده و بر اساس تاریخ صدور آنها تنظیم و ترتیب یافته است. بخشی از این مجموعه دربر گیرنده پیام هایی است که معظم له به مناسبت های گوناگون سیاسی و اجتماعی صادر نموده اند و بعضا در رسانه های مختلف بازتاب یافته، و بخش دیگر دربر گیرنده گفتگوهای رسانه های داخلی و خارجی با ایشان است که به دلیل عدم امکان گفتگوی حضوری به صورت کتبی انجام گرفته اند. پاره دیگری از این مجموعه را دیدگاهها و اندیشه های فقهی - سیاسی ایشان در بر می‎گیرد که در آن تئوری ها و راهکارهای عملی در جهت هرچه مردمی تر شدن حکومت دینی و حل معضلات و خروج از بن بست ها و ناکارآمدی ها و بحران مشروعیت ارائه گردیده است. این مجموعه نشان دهنده آن است که این فقیه وارسته علی رغم ستم ها، تهدیدها و فشارها دمی از پیگیری وظیفه انسانی و دینی خویش قصور نکرده و بیمی به خود راه نداده است، و با آنکه همواره در معرض تشدید فشارها بوده شمع آسا سوخته است تا بر جامعه نوری بتاباند؛ و به قول حافظ:

من همان دم که وضو ساختم از چشمه عشق
چار تکبیر زدم یکسره بر هرچه که هست

ناوبری کتاب