صفحه ۱۹۵

اکثر مردم از مجلس خبرگان این است که با این همه بودجه سنگینی که برای انتخابات خبرگان مصرف می‎شود آنان هر سال یک بار یا دو بار اجتماع می‎کنند و از آنان کار مثبتی مشاهده نمی شود، و هیچ گاه به مسائل و حوادث مهمی که در کشور رخ می‎دهد توجه ندارند، و بسا مسائلی را که باید به مقام رهبری و یا به نهادهای مربوط به او تذکر بدهند تذکر نمی دهند؛ در صورتی که اینان باید در مناطق مختلف کشور به منزله چشم و گوش و ناظر رهبر باشند. خود من شخصا به برخی از محترمین گفتم چرا فلان موضوع را که اهمیت دارد و با حیثیت رهبری نیز مرتبط است به ایشان تذکر نمی دهید؟! در جواب گفتند: ما حاضریم به دیگران بگوییم ولی با ایشان نمی توانیم مطرح کنیم؛ و این امر خلاف انتظاری است که مردم از خبرگان دارند.

نکته مهم این است که بسیاری از آنان فقط با علوم حوزوی سر و کار دارند، و با مطبوعات و رسانه های خبری چندان سر و کاری ندارند و از مسائل سیاسی و حوادثی که رخ می‎دهد بی اطلاعند، و در این صورت افرادی که اهل فضل بوده و متخصص در مسائل سیاسی و اجتماعی هستند می‎گویند چگونه چنین افرادی می‎خواهند رهبر کشور را از ناحیه ما انتخاب نمایند؟! و در ضمن، مقایسه خبرگان فعلی با مهاجرین و انصار صدر اسلام مقایسه صحیحی نیست، زیرا آنان اهل حل و عقد و محور سیاست زمان خود بودند و جامعه مسلمین آنان را قبول داشتند. اینکه ما تصور می‎کردیم مردم نمی توانند خودشان مستقیما رهبر را انتخاب نمایند اشتباه بوده، زیرا همان گونه که مردم مرجع تقلید خود را با سؤال و تحقیق از اهل خبره مستقیما انتخاب می‎کنند ممکن است در صورت لزوم رهبر کشور را نیز به همین نحو انتخاب نمایند.

و بالاخره مجلس خبرگان رهبری - با این همه نیرو و بودجه که در انتخابات آن مصرف می‎شود - خیلی موفق نبوده است؛ انتظار می‎رفت آنان پیوسته مراقب اعمال مقام رهبری و حواشی او باشند در صورتی که این کار عملا انجام نشده است، پس بجاست در آینده نسبت به آن تجدیدنظر شود. و متأسفانه سال گذشته در امتحاناتی که از کاندیداهای آن در قم انجام شد - چنانکه اهل اطلاع گفتند و به شیاع رسید - تبعیض های ناروا و حق کشی های واضح در کار بوده و عکس العمل بدی در حوزه و

ناوبری کتاب