صفحه ۱۶۹

«18» پیام به مناسبت انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی

13781121
( بسم الله الرحمن الرحیم)

در رابطه با پرسشهایی که این روزها راجع به انتخابات مجلس شورا و شرایط انتخاب شوندگان شده است نکته هایی را به نحو اختصار یادآور می‎شوم:

1 - اساس و زیربنای حکومت مردمند، و استقرار و ثبات آن به پشتیبانی ملت و حمایت آنان وابسته است، و مجلس شورای اسلامی محل ظهور و تبلور خواسته های آنان می‎باشد؛ پس لازم است همه آحاد ملت در انتخاب نمایندگان متعهد و توانا و امین کوشش نمایند و نسبت به آن بی تفاوت نباشند. قدرت نماینده مجلس از ناحیه آرای ملت است و تصمیمات او در مجلس - عرفا و شرعا - به حساب رأی دهندگان گذاشته می‎شود.

و اگر - از باب فرض - نماینده ای در اثر بی تقوایی در مجلس شورا به امر خلافی رأی دهد انتخاب کنندگان در خلاف و گناه او شریک می‎باشند؛ پس لازم است در انتخاب نمایندگان مجلس دقت کافی انجام شود.

در قرآن کریم از قول دختر شعیب در رابطه با حضرت موسی (ع) می‎خوانیم: (یا ابت استأجره، ان خیر من استأجرت القوی الامین) پدر او را اجیر نما، زیرا بهترین اجیر کسی است که هم توانا باشد و هم امین.

گفتار دختر شعیب به پدر امری است وجدانی و فطری، زیرا نزد همه عقلای جهان برای محول نمودن کاری به دیگران توانایی و امین بودن طرف، دو شرط اساسی است.

و در حدیثی از رسول خدا(ص) نقل شده: "من استعمل رجلا من عصابه... و فیهم من هو أرضی لله منه فقد خان الله و رسوله و المؤمنین" هرکس به مردی از بین

ناوبری کتاب