صفحه ۱۶۶

جواب: در ذیل اصل 107 قانون اساسی آمده است: "رهبر در برابر قوانین با سایر افراد کشور مساوی است"، بنابراین ولی فقیه همچون سایر افراد کشور فوق قانون نیست بلکه خود در متن قانون است، و در اصل 110 قانون اساسی برای او اختیارات و وظایفی خاص مشخص شده است؛ و انتخاب او از ناحیه ملت بر اساس التزام او به قانون اساسی می‎باشد. و در رابطه با اضافه کلمه "مطلقه" در اصل 57 هنگام بازنگری قانون اساسی که مصادف با رحلت مرحوم امام انجام شد، اولا به نتیجه بازنگری اشکالات زیادی متوجه است و لذا جمع زیادی و از جمله خود اینجانب به آن رأی ندادیم، و ثانیا اگر مقصود از این کلمه فراقانون بودن ولی فقیه باشد این اصل با بسیاری از اصول قانون اساسی و از جمله اصل 110 که مربوط به حدود اختیارات رهبری است منافات دارد؛ و اساسا در چنین فرضی همان گونه که در جواب سؤال اول گفته شد نیازی به انتخابات و مجلس شورا و رئیس جمهور و وزرا و ارگانهای تابعه وجود ندارد، زیرا رهبر با داشتن اختیارات فوق قانون خود هرچه را صلاح بداند انجام می‎دهد، پس بی جهت اموال و اوقات گرانبهای دولت و ملت به مصرف انتخابات می‎رسد.

سؤال ششم: اراده و مشیت خداوند در انتخاب ولایت فقیه چگونه تبلور می‎یابد؟ با انتخاب ولی فقیه توسط مردم یا نصب او توسط گروهی از علما؟

جواب: جواب این سؤال در بند هشتم از جواب سؤال اول ذکر شد.

[ شرایط حصر خانگی معظم له ]

سؤال هفتم: شما در چه شرایطی در حصر به سر می‎برید؟

جواب: من همواره به مطالعه و تحقیقات علمی علاقه مند بوده ام و اکنون نیز از اینکه این فرصت برای من فراهم شده است خداوند را سپاسگزارم، اما از اینکه شرایطی در جامعه اسلامی پدید آمده که تحمل شنیدن افکار و عقاید بیرون از حاکمیت وجود ندارد و فرزندان انقلاب و کشور هر روز به بهانه های مختلف زندانی می‎شوند و اسلام و انقلاب و رهبر فقید آن مورد استفاده ابزاری عده ای خاص قرار

ناوبری کتاب