صفحه ۱۴۷

«16» خاطراتی در مورد آیت الله طالقانی

(به درخواست هفته نامه پیام هاجر)
137867
( بسم الله الرحمن الرحیم)

بنا به درخواست هفته نامه وزین "پیام هاجر" از اینجانب که خواسته بودند شناخت خود نسبت به روحیات و مشی مرحوم آیت الله طالقانی (طاب ثراه) را بنگارم، لذا مختصرا به قسمت هایی از خاطرات خود در این زمینه اشاره می‎کنم.

سالها قبل از پیروزی انقلاب اسلامی نام آیت الله آقای حاج سید محمود طالقانی را به عنوان یکی از پایه گذاران و مؤسسین نهضت آزادی ایران شنیده بودم، اولین دیدارم با ایشان زمانی بود که در قم به منزل مرحوم آیت الله آقای حاج آقا مرتضی حائری یزدی (اعلی الله مقامه) وارد شدند، که من با برخی دوستان با اشتیاق زیاد به دیدن ایشان رفتیم، در همان مجلس آیت الله طالقانی را مردی متعهد و مبارز و پرخروش و علاقه مند به اسلام و آزادیهای مشروع و حقوق مردمی یافتم و پس از مطالعه کتاب "مالکیت در اسلام" ایشان و مقدمه و پاورقی هایی که بر کتاب "تنبیه الامة" مرحوم آیت الله نائینی (اعلی الله مقامه) نوشته بودند بر سنخ افکار و دیدگاههایشان نسبت به مسائل سیاسی اسلام واقف شدم؛ ولی اولین معاشرت رسمی و گفتگوهای علمی و سیاسی من با آن مرحوم در زندان اوین شروع شد.

در آخرین زندان پس از اینکه شش ماه را در سلول انفرادی با سختی و محرومیت از کتاب و امکانات گذراندم روزی مرا به دادگاه بدوی برده و به ده سال زندان محکوم نمودند، پس از بازگشت از دادگاه شبانه لباسهای مرا که در آغاز ورود به زندان گرفته بودند آورده و محترمانه گفتند لباسهایتان را بپوشید تا به جای دیگر برویم، سپس مرا به قسمت بهداری زندان بردند، و در ظرف چند ساعت بعد آقایان طالقانی،

ناوبری کتاب