صفحه ۱۴۱

اجتماعی خود می‎تواند منشاء برکات و خدماتی در جامعه باشد، و خردکردن شخصیت اجتماعی هر فرد در ردیف اعدام فیزیکی او می‎باشد. و بالاخره تفتیش عقاید مردم و تجسس و سوءظن و تفحص در زندگی خصوصی و کشف اسرار و افشاگری نسبت به آنان برخلاف عقل و شرع و قانون است.

در سوره حجرات می‎خوانیم: (یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، و لا تجسسوا، و لایغتب بعضکم بعضا) ای کسانی که ایمان آورده اید از بسیاری از گمانها بپرهیزید، برخی گمانها گناه است، جستجو نکنید و غیبت یکدیگر ننمایید.

و در حدیثی که شیخ انصاری (ره) در کتاب مکاسب در مسأله غیبت از رسول خدا(ص) نقل کرده می‎خوانیم: "ان الدرهم یصیبه الرجل من الربا اعظم من ستة و ثلاثین زنیة، و ان اربی الربا عرض الرجل المسلم" یک درهم از ربا به مردی برسد نزد خدا از سی و شش زنا بزرگتر است، و رباترین رباها آبروی مرد مسلمان است.

و نقل شده که رسول خدا(ص) در ضمن خطبه ای که در حجة الوداع در روز عید قربان خواندند فرمودند: "ان دمائکم و اموالکم و اعراضکم بینکم حرام کحرمة یومکم هذا فی شهرکم هذا فی بلدکم هذا، لیبلغ الشاهد الغائب" (بخاری، 23/1) خونها و مالها و آبروهای شما بین شما محترم است همچون احترام این روز در این ماه در این بلد، حاضرین به غایبین ابلاغ نمایند.

و از امیرالمؤمنین (ع) نقل شده: "شر الناس من لایعفو عن الزلة و لا یستر العورة" (غررودررآمدی، شماره 5735) بدترین مردم کسی است که از لغزشها گذشت نمی کند و عیب مردم را نمی پوشاند.

و باز فرمودند: "من بحث عن اسرار غیره اظهر الله اسراره" (غررودرر، شماره 8802) هرکس از اسرار دیگران کاوش کند خدا اسرار او را فاش می‎نماید.

شنودگذاریهای معمول در منزلها و محل زندگی مردم و گوش دادن به تلفنهای اشخاص از گناهان کبیره است.

از امام صادق (ع) نقل شده است: "سه دسته در روز قیامت عذاب خواهند شد...

ناوبری کتاب