صفحه ۱۴۰

و غیر ضارب خود را بزند. منظور این است که اگر کسی قصد کشتن یا زدن کسی را دارد او می‎تواند از خود دفاع نماید، هرچند به کشته شدن یا کتک خوردن طرف بینجامد، ولی در غیر صورت دفاع جایز نیست.

3 - و از امام صادق (ع) به وسیله پدران آن حضرت از پیامبر(ص) نقل شده: "من لطم خد امری مسلم او وجهه بدد الله عظامه یوم القیامة و حشر مغلولا حتی یدخل جهنم الاان یتوب" هرکس به گونه یا روی مرد مسلمان سیلی بزند خدا در قیامت استخوانهای او را از یکدیگر جدا می‎کند و با غل محشور می‎گردد تا وارد جهنم شود مگر اینکه توبه نماید.

من نمی دانم به چه مجوز شرعی بعضی از آقایان گروههایی را تحریک می‎نمایند که بندگان خدا را به بهانه اینکه با آنان همفکر و هماهنگ نیستند مورد شتم و اهانت و ضرب و جرح قرار دهند و یا گروهها را تشویق و یا از آنان دفاع می‎نمایند؟!

همین حادثه فجیع اخیر در دانشگاهها و حمله به دانشجویان داخلی و خارجی علاوه بر ظالمانه بودن و هتک حرمتها چه مشکلات و عواقب سوئی را در پی داشت و آبروی کشور ما را در جهان از بین برد؛ و متأسفانه با اینکه سرنخها در دست است مسؤولین محترم همچون مسأله قتلهای فجیع گذشته به دفع الوقت می‎گذرانند و به شعار اکتفا می‎نمایند. همان گونه که اینجانب سابقا تذکر دادم: هر مقام و هر ارگانی که محرک و پشتیبان این گروههای چماق به دست و آشوبگر می‎باشد دانسته یا ندانسته به اسلام و انقلاب و کشور و جامعه و روحانیت و ارزشهای اسلامی ضربه های جبران ناپذیری می‎زند و به اسلام و کشور خیانت می‎کند، و دولت باید قاطعانه در قطع ریشه این گروههای فشار تصمیم بگیرد. من این مطالب را از صمیم دل برای رضای خدا و مصالح اسلام و انقلاب می‎نویسم.

[ اهمیت حفظ آبرو و اسرار مردم ]

7 - یکی از اموری که دین مقدس اسلام بسیار به آن اهمیت داده است آبروی مردم است.

هویت و شخصیت انسان به آبروی اجتماعی اوست. هر فردی با آبرو و حیثیت

ناوبری کتاب