صفحه ۱۳۹

یکی از مظاهر بی قانونی در رژیم گذشته و برخی از حکومتهای غیرمردمی دیگر ایجاد و تشکیل گروههای فشار و خشونت و ارعاب بود که در برابر خواسته های مشروع ملت خود به چماقداران و خرابکاران متوسل می‎شدند، و متأسفانه این شیوه غلط و خلاف شرع و قانون در جمهوری اسلامی نیز توسط عده ای معمول شده که با استفاده از گروههای شبه نظامی و افراد خام به بهانه های مختلف به دانشگاهها و حوزه ها و مجامع علمی و سخنرانی ها و دفاتر روزنامه ها و کتابفروشی ها و حتی به نمازجمعه ها حمله می‎کنند و با فحش دادن و کتک زدن و مجروح نمودن اشخاص و شکستن اشیاء و پاره نمودن کتابها و حتی قرآن مجید به خیال خام خودشان می‎خواهند از اسلام و ارزشها دفاع نمایند، و توجه ندارند که هیچ گاه دین و حکومت با زور و چماق تقویت نمی شوند. دین با بحث و مذاکرات علمی آزاد و پرسش و پاسخ و منطق و استدلال، و حکومت با توجه نمودن به خواسته ها و حقوق ملت و بها دادن به آنان و تأمین آزادیهای مشروع تقویت می‎شود.

این قبیل کارهای تند و خشن (علاوه بر سلب امنیت عمومی و تضییع حقوق و هتک حرمتها) اقتصاد کشور و سیاست خارجی ما را به طور کلی فلج می‎کند و بر انزوای ما می‎افزاید. با نبودن امنیت و آرامش در کشور، سرمایه داران داخلی و خارجی از سرمایه گذاریهای کلان ابا دارند و در نتیجه روزبه روز بر بیکاران کشور افزوده می‎شود، و بسا عدم اشتغال و کار مفید جوانان را گرفتار فتنه ها خواهد نمود.

راجع به کتک زدن به افراد روایات زیادی از معصومین (ع) نقل شده، از جمله صاحب وسائل در باب چهارم از کتاب قصاص ده حدیث در این زمینه نقل کرده اند، که برای نمونه سه حدیث را نقل می‎کنیم:

1 - به سند صحیح از امام صادق (ع) نقل می‎کند که پیامبر(ص) فرمودند: "ان اعتی الناس علی الله عزوجل من قتل غیر قاتله، و من ضرب من لم یضربه" زورگوترین و متکبرترین مردم بر خدا کسی است که غیر قاتل خود را بکشد، و کسی که غیر ضارب خود را بزند.

2 - و از حضرت امام رضا(ع) نقل می‎کند که پیامبر(ص) فرمودند: "لعن الله من قتل غیر قاتله او ضرب غیر ضاربه" خدا لعنت کند کسی را که غیر قاتل خود را بکشد

ناوبری کتاب