صفحه ۱۳۸

4 - در خصوص اعمال جنسی اخباری وارد شده که فرد گناهکار بین خود و خدا توبه کند و اقرار نکند. از باب نمونه در خبر ابی العباس از امام صادق (ع) نقل شده که مردی به رسول خدا(ص) عرض کرد: من زنا کردم، پیامبر(ص) فرمودند: "لو استتر ثم تاب کان خیرا له" (وسائل، 16/5، مقدمات حدود) اگر مخفی می‎داشت و توبه می‎نمود برای او بهتر بود. و شخصی نزد حضرت امیرالمؤمنین (ع) چهار مرتبه به زنا اقرار نمود، حضرت غضبناک شد و فرمود: "ما اقبح بالرجل منکم ان یأتی بعض هذه الفواحش فیفضح نفسه علی رؤس الملا، افلا تاب فی بیته، فوالله لتوبته فیما بینه و بین الله افضل من اقامتی علیه الحد" (وسائل، 16/2، مقدمات حدود) چقدر زشت است برای یک مرد از شما که برخی از این پلیدیها را انجام دهد و سپس خود را نزد عموم مفتضح نماید، چرا در بیت خود توبه نکرد، به خدا قسم توبه او بین خود و خدا افضل است از اقامه حد بر او.

ولی متأسفانه شنیده شده در منزل برخی افراد شنودگذاری شده و به دنبال آن بازداشت گردیدند و به زور و شکنجه آنان را وادار نمودند که به عمل جنسی حرام اقرار نمایند. و بالاخره جنایات و گناهها از راه شایعه سازیها بخصوص در جوی که ملتهب باشد ثابت نمی شود بلکه در امور جنسی بر نسبت دهندگان حد قذف اجرا می‎گردد.

6 - اجرای حدود شرعی و تعزیرات وظیفه حکام شرع است که واجد شرایط باشند پس از ثبوت جرم نزد آنها. و در زمان ما بر عهده قوه قضائیه است، و چنین نیست که هرکس حق داشته باشد حد جاری کند یا کسی را تعزیر نماید یا متعرض متهمین گردد. البته ارشاد و راهنمایی ناآگاهان و امر به معروف و نهی از منکر تحت شرایطی وظیفه همگانی است. و این وظیفه را خدای بزرگ و مهربان به منظور اصلاح و پاک نمودن محیط خانواده و جامعه از آلودگی ها بر عهده همه افراد جامعه قرار داده است.

[ گروههای فشار و خشونت علیه دیگران ]

ولی مسأله ارشاد و راهنمایی و امر و نهی دوستانه و محترمانه از ناحیه افراد دانا و آگاه غیر از بدگویی و فحش و اهانت و ضرب و جرح و اتلاف اموال است.

ناوبری کتاب