صفحه ۱۲۳

«13» پیام به مناسبت شکستن حرمت دانشگاه و دانشجو

(در واقعه 18 تیرماه)
1378420
( بسم الله الرحمن الرحیم)
انا لله و انا الیه راجعون

مردم شریف و متعهد ایران

در روزهای اخیر دست رسوای خشونت، یک بار دیگر جنایت آفرید و این بار فرزندان راستین امت، چشم و چراغ ملت، دانشجویان عزیزمان شبانه مورد هجوم و حمله ناجوانمردانه عده ای تهی مغز و فریب خورده قرار گرفتند، که این جنایت هولناک یقینا در تاریخ کشور ما چون نقطه سیاهی خواهد ماند، چرا که در هیچ رژیمی شکستن حرمت دانشگاه و دانشجو تا این حد نبوده است.

جمع زیادی از نیروهای انتظامی و گروههای متشکل شبه نظامی به نام انصار حزب الله نیمه های شب و در نوبتهای پیاپی و از جمله در حالی که اکثر دانشجویان دانشگاه تهران در خواب بودند با چوب، باتوم، چاقو و اسلحه گرم به خوابگاه آنان حمله کردند و با ضرب و جرح بسیاری از آنان و شکستن دربها و کمدها و ابزار و وسایل زندگیشان و آتش زدن اطاقها و کتابها و دفاتر و حتی قرآن کریم، آنان را به خاک و خون کشیدند و برحسب آنچه نقل شد حتی در حال نماز مورد ضرب و جرح قرار دادند و جمعی را از طبقه بالا به پایین پرت کردند و در نتیجه چند نفر به شهادت رسیدند، و جمع زیادی را بازداشت نمودند و بدین وسیله حریم مقدس دانش و دانشگاه را شکستند؛ و حتی به دانشجویان مسلمان کشورهای دیگر که مهمان جمهوری اسلامی می‎باشند یورش بردند؛ همان گونه که در گذشته بارها در

ناوبری کتاب