صفحه ۱۱۱

«12» پاسخ به نامه آقای دکتر عبدالکریم سروش - در پی انتشار مقاله آیت الله منتظری در نشریه "کیان" تحت عنوان "در باب تزاحم"، آقای دکتر عبدالکریم سروش در شماره «46» کیان در مقاله ای تحت عنوان "فقه در ترازو" به بررسی و نقد آن مقاله پرداخت و پرسشهایی را مطرح نمود؛ آیت الله منتظری این نامه را در پاسخ به پرسشهای ایشان ارسال نمود.

در نقد مقاله "در باب تزاحم"
137845
( بسم الله الرحمن الرحیم)

جناب مستطاب آقای دکتر عبدالکریم سروش دام توفیقه

پس از سلام و تحیت و تشکر از جنابعالی؛ نامه عالمانه و منتقدانه شما زیارت شد، توجه جنابعالی به مسائل فقهی مورد ابتلای زمان و نکته های مربوط به اجتهاد و مبانی آن قابل تقدیر است، و در حقیقت این سؤالات متوجه کلیه فضلا و اندیشمندان حوزه های علمیه است و لذا از همه آقایانی که اهل بحث و تحقیق و قلم هستند انتظار می‎رود این گونه مسائل را مورد توجه قرار داده و نظرات مستدل خویش را بیان فرمایند.

البته بحث تفصیلی درباره مبانی کلامی و اصولی و فقهی فقهای اعلام و نکته هایی که جنابعالی بر اساس آنها فقه را در ترازو قرار داده اید مجال واسعی را می‎طلبد که در این نوشتار نمی گنجد، و شرایطی را می‎طلبد که فعلا برای من حاصل نیست، لذا در این مجال - به منظور احترام به نامه جنابعالی و بی پاسخ نماندن آن - صرفا به چند نکته اشاره می‎کنم:

ناوبری کتاب