صفحه ۱۰۶

موضوع دوم، بودن نظارت به نحو استصوابی است که در قانون اساسی اسمی از آن نیست و آقایان بر آن اصرار دارند.

اینها دو موضوع مستقل می‎باشند و آقایانی که نسبت به نظارت استصوابی اشکال و اعتراض دارند هیچ گاه شنیده نشده که نسبت به اصل شورای نگهبان اعتراضی کرده باشند، ولی متأسفانه آنان را به مخالفت با شورای نگهبان یا تضعیف آن متهم نموده و ابراز داشتند که مشروعیت قوانین کشور به شورای نگهبان است و همان گونه که طراز اول در قانون مشروطه را بی اثر کردند می‎خواهند شورای نگهبان را هم تضعیف و بی اثر کنند، در صورتی که این یک مغالطه واضح است و هیچ کس با اصل شورای نگهبان مخالفتی ندارد.

2 - جای تردید نیست که نظام ما جمهوری اسلامی و حکومت مبتنی بر آرای مردم و اسلامیت است. در اصل 56 از قانون اساسی می‎خوانیم: "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد، و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‎آید اعمال می‎کند".

و در اصل 62 می‎خوانیم: "مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‎شوند تشکیل می‎گردد. شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین می‎کند".

بنابراین عمل شورای نگهبان بر اساس نظارت استصوابی که عملا انتخابات را دو مرحله ای نموده برخلاف مفاد این دو اصل و جمهوریت نظام می‎باشد؛ همه به یاد داریم که حضرت امام خمینی (ره) مکررا می‎فرمودند که میزان رأی ملت است و مردم صاحبان اصلی انقلاب می‎باشند، در صورتی که این روش شورای نگهبان ناقض بیانات معظم له می‎باشد.

3 - درست است که متصدیان انتخابات از طرف وزارت کشور نیز اوضاع فعلی و سوابق کاندیداها را کاملا بررسی می‎نمایند، و بسا مهر رد بر چهره برخی از آنان می‎زنند و این خود عمل استصوابی و یک مرحله از انتخاب است پیش از انتخاب

ناوبری کتاب