صفحه ۱۰۰

5 - و اما مسأله نجاست کفار، اولا: نجاست کفار دلیل محکم روشنی ندارد و از باب احتیاط می‎باشد، به ویژه نسبت به اهل کتاب که به نظر اینجانب پاک می‎باشند، به شرط اینکه بدنشان آلوده به نجاست از قبیل خمر و خنزیر نباشد.

و ثانیا: بر فرض حکم به نجاست آنان، سنخ آن با نجاسات دیگر تفاوت دارد؛ زیرا واضح است که این حکم جنبه سیاسی دارد نظیر بایکوت کردن برخی دشمنان برای اینکه عقاید و اخلاق سوء آنان به جامعه اسلامی سرایت نکند، و مسأله بایکوت در سیاست های جهان امروز بسیار رایج است.

6 - و اما در مورد امر به معروف و نهی از منکر، خداوند کریم برای تکمیل هدایت انسانها و سلامت محیط و جو زندگی آنان از آلودگی ها امر به معروف و نهی از منکر را بر همه انسانهای مؤمن بدون استثنا واجب نموده است.

در سوره توبه می‎خوانیم: (و المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر) همه مردان و زنان مؤمن ولی یکدیگرند تا به نیکی ها امر و از زشتی ها نهی نمایند.

چون امر و نهی دیگران یک نحو دخالت در کار آنان محسوب است و بسا گفته شود برخلاف آزادی و استقلال آنان می‎باشد، بر این اساس خدا - که مالک وجود ماست و حق فرمان نسبت به همه دارد - به عنوان مقدمه و زمینه این فریضه الهی همه افراد جامعه را از زن و مرد نسبت به یکدیگر ولی و صاحب اختیار قرار داده، البته در شعاع انجام این فریضه الهی؛ و بالاخره هدف از تشریع این فریضه اصلاح محیط جامعه و پاک کردن جو خانواده و جامعه از آلودگی ها و تجاهر به فسق و بی بندوباری های علنی می‎باشد و تشریع آن ضروری و لازم بوده است.

والسلام علی جمیع اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.

2 ذی القعدة 1419 - 13771129
قم المقدسة - حسینعلی منتظری

ناوبری کتاب