صفحه ۸۷

استشهاد به برخی از آیات قرآن کریم

برای تأیید نظریه صدرالمتألهین به برخی از آیات قرآن کریم - که ما آن را به عنوان کتاب آسمانی پذیرفته ایم - استشهاد شده است: از جمله خدای متعال در سوره مؤمنون می‎فرماید: (و لقد خلقنا الانسان من سلالة من طین، ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشاءناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین)سوره مؤمنون (23)، آیات 12 تا 14 : [به طور یقین ما انسان را از خلاصه ای از گل آفریدیم، سپس او را به صورت نطفه در قرارگاهی استوار قرار دادیم، سپس نطفه را خونی بسته، پس خون بسته را همچون گوشتی جویده، پس گوشت جویده را به صورت استخوانها آفریدیم، پس استخوانها را به گوشت پوشاندیم، سپس آن را آفریده دیگری پدید آوردیم، پس مبارک باد بهترین آفرینندگان.]

در این آیات شریفه مراحل حرکت جوهری و طبیعی ماده که به انسانیت منتهی گردیده بیان شده است. بدین گونه که نطفه به خون بسته تبدیل شده تا بالاخره پس از طی مراحلی به انسانیت رسیده است. در این مراحل و منازل پی درپی چنین نیست که ذات و جوهری نابود شود و ذات دیگری در پی آن پدید آید، و یا همان ذات و جوهر اول باقی بماند و فقط عوارض آن از قبیل شکل و رنگ و مقدار عوض شوند،

ناوبری کتاب