صفحه ۵۴

ره عقل جز پیچ در پیچ نیست ____ بر عارفان جز خدا هیچ نیست
توان گفتن این با حقیقت شناس ____ ولی خرده گیرند اهل قیاس
که پس آسمان و زمین چیستند ____ بنی آدم و دیو و دد کیستند
پسندیده پرسیدی ای هوشمند ____ بگویم گر آید جوابت پسند
که هامون و دریا و ماه و فلک ____ پری، آدمیزاد و دیو و ملک
همه هرچه هستند از آن کمترند ____ که با هستی اش نام هستی برند
عظیم است پیش تو دریا به موج ____ بلندست خورشید تابان به اوج
ولی اهل صورت کجا پی برند ____ که اصحاب معنا به ملکی درند
که گر آفتابست یک ذره نیست ____ وگر هفت دریاست یک قطره نیست
چو سلطان عزت علم برکشد ____ جهان سر به جیب عدم درکشدبوستان سعدی

آری او خود دلیل خود است (اولم یکف بربک انه علی کل شئ شهید)، سوره فصلت (41)، آیه 53 "عن امیرالمؤمنین (ع): اعرفوا الله بالله والرسول بالرسالة ''"، توحید صدوق، باب 41، ح 3 و غیر او کمتر از آن است که نشانگر وجود او باشد،"منصور بن حازم قال: قلت لابی عبدالله (ع) انی ناظرت قوما فقلت لهم (ع) ان الله أجل و أکرم من أن یعرف بخلقه بل العباد یعرفون بالله فقال (ع) رحمک الله"، همان، ح 1 و او خود دلیل یکتایی و صفات کمالیه خود و برتری نظام جهان - که فعل اوست - می‎باشد.(شهدالله أنه لا اله الا هو و الملائکة و اولوا العلم قائما بالقسط)، سوره آل عمران (3)، آیه 18

زهی نادان که او خورشید تابان به نور شمع جوید در بیابان "کیف یستدل علیک بما هو فی وجوده مفتقر الیک أیکون لغیرک من الظهور ما لیس لک حتی یکون هو المظهر لک، متی غبت حتی تحتاج الی دلیل یدل علیک ؟!"، دعای عرفه سیدالشهداء(ع)

ناوبری کتاب