صفحه ۳۰۲

او کمتر می‎گردد. و لذا احاطه و علم و آگاهی انسان در برزخ نسبت به عالم دنیا، و در آخرت نسبت به عالم برزخ بیشتر و قویتر خواهد بود.(فکشفنا عنک غطائک فبصرک الیوم حدید)، سوره ق (50)، آیه 22

و حقیقت معاد کامل و تام، وصول به مرتبه تجرد کامل یعنی عقل صرف و وصول الی الله و مشاهده جمال ربوبی است؛ و تجلی کامل آن در قیامت است؛ در قرآن کریم می‎خوانیم: (وجوه یومئذ ناضرة الی ربها ناظرة)سوره قیامت (75)، آیات 22 و 23 این است هدف از خلقت انسان که بالاترین و شیرین ترین میوه عالم طبیعت است؛ او چون دارای نفس مجرد است به مردن فانی نمی شود، بلکه از عالم طبیعت به عالم برزخ منتقل می‎شود و در قیامت کبرا به عالم آخرت منتقل می‎گردد، و در هر حال شخصیت و هویت او باقی خواهد ماند؛ و موجود در آخرت همان شخص موجود در دنیا می‎باشد. و از این رو انسانهایی که در همین نشئه و قبل از مرگ اضطراری، مدارج و منازل کمال را به حرکت معنوی به سوی خداوند طی کرده و به مرگ اختیاری رسیده اند"موتوا قبل ان تموتوا"، بحارالانوار، ج 72، ص 59 و 69 هم اکنون و همین جا و در همین نشئه برحسب باطن ذات خود حقیقت معاد را دریافته اند، گرچه برحسب بدن عنصری خود در این عالم قرارگرفته و به معاد عمومی و همگانی نرسیده اند. اینان نه حجابی دارند که مانع شهود نور حق تعالی باشد و نه حسابرسی، زیرا خود در این نشئه به حساب خود

ناوبری کتاب