صفحه ۲۹۹

4 - (ایحسب الانسان ان یترک سدی)سوره قیامت (75)، آیه 36 [آیا انسان گمان می‎برد که مهمل رها می‎شود؟]

5 - "و ان الخلق لا مقصر لهم عن القیامة، مرقلین فی مضمارها الی الغایة القصوی...قد شخصوا من مستقر الاجداث و صاروا الی مصائر الغایات."نهج البلاغه عبده و صالح، خطبه 156 [به یقین مردم قرارگاهی پیش از قیامت ندارند، شتابانند در میدان قیامت به سوی هدف نهایی...به تحقیق که رهسپار شدند از قرارگاه قبرها به سوی آخرین اهداف.]

6 - و در نامه امیرالمؤمنین (ع) به امام حسن (ع) می‎خوانیم: "واعلم انک انما خلقت للاخرة لا للدنیا..."نهج البلاغه، نامه 31 [بدان که تو برای آخرت آفریده شده ای نه برای دنیا.]

و بالاخره چون خداوند حکیم علی الاطلاق و خالی از نقص است و هیچ کاری از کارهای او بدون حکمت و غایت عقلایی نیست، بنابراین مجموعه نظام آفرینش و از جمله انسان رهسپار هدف نهایی می‎باشند که جز خدای متعال نمی تواند باشد.

انسان اشرف مخلوقات این عالم و جامع همه کمالات عناصر و مرکبات علوی و سفلی است، و طبعا وی برای هدفی والاو شریف ایجاد شده است؛ و نیست آن جز وصول به کمال مطلق و مشاهده جمال

ناوبری کتاب