صفحه ۲۹۶

معصومین (ع) وجود معاد و بازگشت و قیام دوباره انسانها و حساب و کتاب و رسیدگی به اعمال و پاداش مؤمنین و مجازات کفار و مقصرین امری است حتمی. در سوره غافر می‎خوانیم: (ان الساعة لاتیة لاریب فیها ولکن اکثرالناس لایؤمنون)سوره غافر (40)، آیه 59 [ساعت قیامت قطعا آمدنی است، شکی در آن نیست؛ هرچند بیشتر مردم ایمان نمی آورند.]

و اگر - از باب فرض - نتوانیم برهانی عقلی برای اثبات معاد اقامه کنیم، ادله نقلی از کتاب و سنت و اخبار انبیاء و اوصیاء پس از اثبات حقانیت و عصمت آنها کافی است.

و اگر - فرضا - کسی با این همه گفته ها در معاد و حساب و کتاب و جزای اعمال شک کند، برحسب سیره عقلای جهان در امور مهم مجرد احتمال منجز و تکلیف آور است. اگر بچه ای به طور جد از خطری بودن راهی خبر دهد و خطر بزرگ باشد، طبعا افراد عاقل و دانا احتیاط می‎کنند و سعی می‎کنند خود را در مهلکه نیندازند، آیا اخبار این همه انبیای الهی و اوصیاء و کتابهای آسمانی به وجود معاد و بازگشت و رسیدگی به همه اعمال و رفتار انسانها به اندازه خبر یک بچه اعتبار ندارد؟! آیا منکرین معاد یقین به دروغ بودن این همه اخبار دارند؟!

برهان برای اثبات معاد

انسان مخلوق خدای عالم قادر حکیم است. یکی از صفات خدا که

ناوبری کتاب