صفحه ۲۹۵

فصل پنجم: معاد

منصور: پس از استراحت - گفت: "برحسب آنچه من از مادربزرگ خود و دیگران شنیده ام اصول دین اسلام پنج چیز است: توحید، عدل، نبوت، امامت و معاد. شما در رابطه با معاد و ضرورت آن توضیحی ندادید، بسیار خوشوقت می‎شوم اگر در این مسأله مهم نیز از شما مطالبی بشنوم."

ناصر: "کلمه "معاد" مصدر میمی و اسم زمان و مکان از ماده "عود" به معنای رجوع و بازگشت است. و مقصود از آن بازگشت افراد انسان پس از مرگ و رجوع آنان در نشئه ای دیگر غیر از نشئه دنیاست تا به غایات و اهداف خلقت خویش نائل گردند، و ثمرات ونتایج اعتقادات و اخلاق و اعمال خویش را دریابند. و همان گونه که شما اشاره کردید معاد از اصول مسلم دین و از ضروریات دین مقدس اسلام بلکه همه ادیان آسمانی است؛ و همه انبیای الهی و اوصیای آنان از آن خبر داده اند؛ و برحسب دلالت صریح آیات کتاب خدا و اخبار متواتره

ناوبری کتاب