صفحه ۲۹۳

(فمن یعمل مثقال ذرة خیرا یره، و من یعمل مثقال ذرة شرا یره)سوره زلزال (99)، آیات 7 و 8 [هرکس به سنگینی ذره ای خیر انجام دهد آن را می‎بیند، و هرکس به سنگینی ذره ای شر انجام دهد آن را می‎بیند.]

علاوه بر این اکثر گناهکاران بر اثر شفاعت شافعین مانند پیامبران و ائمه (ع) و اولیاء و صلحاء و حتی خود خداوند متعال، از عذاب اخروی رهایی می‎یابند.

ناگفته نماند که شفاعت آن گونه که در اذهان بعضی رسوخ کرده است که یک نحو پارتی بازی و تبعیض باشد نیست، وگرنه این عین ظلم و بی عدالتی است؛ بلکه شفاعت همان گونه که از لفظ آن روشن است به معنای معاونت، ضمیمه کردن امری به امر دیگر و جفت کردن است، و از همه معانی ای که برای آن ذکر شده است استفاده می‎شود: کسی که مورد شفاعت قرار می‎گیرد باید مایه و بهره ای از صلاح و اعتقاد سالم و ایمان غیر کامل داشته باشد تا به ضمیمه و جفت شدن درخواست و امداد و شفاعت شفاعت کننده کامل گردیده و شخص شفاعت شده از عذاب نجات یابد؛ و بدیهی است که آن صلاح و اعتقاد سالم و ایمان اجمالی را در این دنیا که مزرعه آخرت است باید کسب نمود و در غیر این صورت شفاعت در آخرت بسیار مشکل خواهد بود؛(واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا و لا یقبل منها شفاعة و لا یؤخذ منها عدل و لا هم ینصرون)، سوره بقره (2)، آیه 48 و به قول

ناوبری کتاب