صفحه ۲۹

اسلام بر همه پیروانش در هر زمان و در هر مکان و در هر شرایطی و نزد هرکس باشد طلب علم را واجب کرده است:

1 - "طلب العلم فریضة علی کل مسلم، الاان الله یحب بغاة العلم"کافی، ج 1، ص 30 : [طلب کردن علم بر هر مسلمانی واجب است، آگاه باشید خدا طالبین علم را دوست می‎دارد.]

2 - "اطلبوا العلم من المهد الی اللحد": [از گهواره تا گور دانش بجویید.] البته این جمله به عنوان حدیث شایع است هرچند من نیافتم.

3 - "اطلبوا العلم ولو بالصین" بحارالانوار، ج 1، ص 177 : [طلب علم کنید، هرچند در چین باشد.]

4 - "لو یعلم الناس ما فی طلب العلم لطلبوه ولو بسفک المهج و خوض اللجج"کافی، ج 1، ص 35 : [اگر مردم نتیجه و برکات علم را می‎دانستند آن را طلب می‎کردند، هرچند به ریخته شدن خون دلها و فرو رفتن در گردابها باشد.]

5 - "الحکمة ضالة المؤمن فخذ الحکمة ولو من اهل النفاق"بحارالانوار، ج 2، ص 99؛ نهج البلاغه، حکمت 80: [حکمت گمشده مؤمن است، پس آن را دریافت کن هرچند از اهل نفاق باشد.]

ناوبری کتاب