صفحه ۲۸

است، چای را دم کنیم و هر یک از ما با نوشیدن یکی دو فنجان چای ناب و کمی استراحت از خستگی مغز و اعصاب خود بکاهیم."

ناصر: "پیشنهاد خوبی است، من هم موافقم."

ارزش علم و دانش

منصور: پس از نوشیدن چای و کمی لمیدن -: "چرا ما وقت با ارزش خود را در این قبیل مسائل مصرف کنیم ؟ انسان باید به فکر درآمد خوب و تأمین زندگی باشد."

ناصر: "این سخن از مثل شما که با دانشگاه و علم سر و کار دارید تعجب آور است، چرا شما از ارزش علم غافل می‎باشید؟! کمال و ارزش انسان به علم و دانش است.

ای برادر تو همه اندیشه ای ____ مابقی خود استخوان و ریشه ای

انسان برحسب وجدان و فطرت خویش طالب علم است و از نادانی ها رنج می‎برد. در دین اسلام که آیین من است نیز نسبت به علم بسیار تأکید و سفارش شده است، با این که اسلام در محیط توحش و جاهلیت طلوع کرد اولین سوره ای که بر پیامبراسلام (ص) نازل شد سوره "علق" است که د رآن از خواندن و تعلیم و قلم سخن به میان آمده. و در سوره "زمر" می‎فرماید: (هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون انما یتذکر اولوا الالباب)سوره زمر (39)، آیه 9. : [آیا دانایان و نادانان با یکدیگر مساوی و یکسانند؟ صاحبان مغز و عقل آگاهند.]

ناوبری کتاب