صفحه ۲۷۸

حال غضب برفت و گمان داشت که بر او سخت نخواهیم گرفت، پس از ظلمات ندا داد که خدایی جز تو نیست، تسبیح تو گویم که من از ستمکاران بودم.] پس از این جهت نیز این حوادث خیر می‎باشند. در این موضوع باز سخن خواهیم گفت.

اکنون بجاست به چند حدیث در ارتباط با آنچه گفته شد اشاره کنم: از امام صادق (ع) نقل شده است که فرمودند: "سئل رسول الله (ص): من أشد الناس بلاء فی الدنیا؟ فقال (ص): النبیون ثم الامثل فالامثل، و یبتلی المؤمن بعد علی قدر ایمانه و حسن أعماله، فمن صح ایمانه و حسن عمله اشتد بلاؤه، و من سخف ایمانه و ضعف عمله قل بلاؤه."اصول کافی، ج 2، باب شدة ابتلاء المؤمن، ص 252، ح 2

[از پیامبراکرم (ص) سؤال شد چه کسی در دنیا شدیدترین مردم از نظر بلا و گرفتاری است ؟ فرمودند: پیامبران، سپس انسانهای شریف تر و عالی تر پس عالی تر و شریف تر، و بعد از آنها شخص مؤمن مبتلا می‎شود به اندازه ایمان و نیکویی کردارهایش؛ پس کسی که ایمان صحیح و کردار نیکو داشته باشد بلای او شدید، و کسی که ایمان او سست و کردار او ضعیف باشد بلای او اندک خواهد بود.]

و از امام باقر(ع) نقل است که فرمودند: "ان الله عزوجل لیتعاهد المؤمن بالبلاء کما یتعاهد الرجل أهله بالهدیة من الغیبة و یحمیه الدنیا کما یحمی الطبیب المریض"اصول کافی، ج 2، باب شدة ابتلاء المؤمن، ص 255، ح 17 [خداوند از بنده مؤمن خود به وسیله بلا

ناوبری کتاب