صفحه ۲۳۴

معلول معاشرت با برخی افراد بوده است. و این به خاطر این است که در خانواده ها معمولا به تحکیم اعتقادات بچه ها بر اساس موازین عقلی اهمیت داده نمی شود، و تنها به برخی تلقینات شعاری اکتفا می‎شود، و در نتیجه آنان با یک تبلیغ خلاف منحرف می‎شوند، و بالاخره کوتاهی پدران و مادران معمولا چنین مصیبت هایی را به دنبال دارد. به هر حال تعبیر مادربزرگ جنابعالی - که اصول دین اسلام را پنج چیز شمرده است - بر خلاف اصطلاح کلامی است. اصول دین اسلام که همه مسلمانان به آنها اعتقاد دارند سه چیز است: توحید، نبوت و معاد. عدل و امامت از نظر شیعه امامیه از اصول دین اسلام می‎باشند. اهل سنت هرچند نوعا برای اهل بیت پیامبر احترام قائل هستند، لیکن به امامت دوازده امام شیعه قائل نیستند، و در مسأله عدل نیز اهل سنت اختلاف دارند.

چون در مسأله اثبات خدا گفته شد که خدا هستی بی پایانی است که هیچ نقص و عدم در ذات او راه ندارد و او جامع همه صفات کمال و منزه از همه صفات نقص می‎باشد، پس طبعا اتصاف او به عدالت و منزه بودن او از ظلم نیز اجمالا استفاده می‎شد. و بر این اساس مسأله عدل جداگانه مورد بحث قرار نگرفت. البته عدالت خدا همچون خالقیت و رازقیت او از صفات فعل خداست نه از صفات ذات او. در مرحله فاعلیت خداست که بحث عدل او زمینه پیدا می‎کند. هرچند منشاء فاعلیت خدا و

ناوبری کتاب