صفحه ۲۲۸

صاحبدلی به مدرسه آمد ز خانقاه ____ بشکست عهد صحبت اهل طریق را
گفتم: میان عالم و عابد چه فرق بود ____ تا اختیار کردی از آن این فریق را؟!
گفت: آن گلیم خویش به در می‎برد ز موج ____ وین سعی می‎کند که بگیرد غریق را

متأسفانه بسیاری از حملات که به دانشمندان با ارزش و خدمتگزار به اسلام انجام می‎شود از ناحیه چنین مدعیانی است که خود از علم و دانش تهی و به دروغ عرفان را به خود می‎بندند. و حتی اکثریت قاطع طرفداران تصوف نیز از چنین مدعیانی بیزارند.

نقش عبادت در حدوث و بقای کمالات معنوی انسانهای کامل

و اما انبیای الهی و امامان معصوم (ع) اولا: آنان با همه مقامهای روحانی و کمالات معنوی که دارند بالاخره بشرند و مخلوق خدا و بنده خدا می‎باشند. و ما در تشهد نماز نسبت به افضل آنان می‎خوانیم: "و اشهد أن محمدا عبده و رسوله" اشاره به این که آن حضرت از راه عبودیت و بندگی خدا به مقام رسالت - که آخرین دست آورد سفرهای چهارگانه معنوی است - نائل شد.

و همان گونه که عبادت خدا و تسلیم در برابر او و عمل به احکام الهی در حدوث و پیدایش وصل به حق و حصول ملکات عالی نفسانی و

ناوبری کتاب