صفحه ۲۲۷

من این سخنان را از آن شخص به یاد دارم، وقتی که بناست یک فرد معمولی پس از حصول ایمان و یقین به نماز نیاز نداشته باشد، انبیای الهی و امامان را با آن همه مقام و قرب به خدا چه نیازی به نماز و سایر عبادتهاست ؟!"

ناصر: "منصور جان، جنابعالی ماشاءالله از حافظه خوبی برخوردار می‎باشی. بافته های نادرست مردی که عرفان را به خود بسته و از روی ناآگاهی یا تنبلی از انجام دستورات الهی سرپیچی می‎کرده در حافظه ات به طور منظم ثبت شده است. امید است پس از پذیرش اسلام راستین و تحقیق در مسائل اسلامی احساس وظیفه کنی و از این نعمت خدایی بهره های خوبی ببری و کتاب خدا و مبانی اسلامی و مطالب علمی و حقایق ارزشمند تاریخی را به حافظه ات بسپاری تا هم خود از آنها بهره بری و هم در مقاطع حساس بتوانی از حق و حقیقت دفاع نمایی و دیگران از دانش تو بهره برند.

در حدیث صحیح از امام پنجم (ع) نقل شده: "عالم ینتفع بعلمه أفضل من سبعین ألف عابد"اصول کافی، ج 1، ص 33 [عالمی که از علمش بهره برند از هفتاد هزار عبادت کننده افضل است.] و در این زمینه سعدی شیرازی در کتاب گلستان می‎گوید:

ناوبری کتاب