صفحه ۲۲۵

این روایت علاوه بر کتب و طرق شیعه از طرق و کتابهای اهل سنت نیز نقل شده است.از جمله: مسند احمد حنبل، ج 4،ص 96؛ المعجم الکبیر طبرانی، ج 19، ص 388؛ حلیة الاولیاء ابی نعیم، ج 3، ص 224؛ مجمع الزوائد ابی بکر هیثمی، ج 5، ص 218؛ کنز العمال، ج 1، ص 103

پس با وارد شدن حدیثهایی که به نحو تواتر اجمالی از رسول خدا(ص) و امامان معصوم (ع) در موارد مختلف و عبارتهای گوناگون در رابطه با حضرت مهدی (ع) و نام و مشخصات او و ظهور او در آخرالزمان نقل شده، به مجرد استبعاد طول عمر نمی توانیم از این همه حدیثها دست برداریم و یک موضوع قطعی را انکار نماییم."

لزوم عمل انسانهای کامل به احکام خداوند

منصور: "از گفته های سابق جنابعالی در رابطه با فلسفه دین استفاده می‎شد که احکام و برنامه های عبادی از قبیل نماز و روزه و حج برای ساختن انسانها و ارائه راه رسیدن به مراتب کمال و ارتباط با خدای متعال و وصول الی الله تشریع شده است؛ پس در این صورت انبیای الهی و امامان معصوم که راه مستقیم را طی نموده و به گفته شما سفرهای چهارگانه روحانی و معنوی را به پایان رسانده اند و به حق و حقیقت واصل گشته اند چه ضرورتی دارد که اعمال و برنامه های عبادی را انجام دهند؟!

می‎گویند ساربانی شتر خود را گم کرد، شخصی او را راهنمایی کرد که در این ناحیه چهار کوی وجود دارد شما با جستجو در این

ناوبری کتاب