صفحه ۲۲۰

بالاخره در عصر غیبت چنین نیست که از امام زمان (ع) به ما بهره ای نرسد؛ زیرا او علاوه بر این که واسطه فیض و برکات الهی است و وجود او علت غایی نظام تکوین است، و بسا در جاهای حساس به طور ناشناس تصرفاتی اساسی دارد، و نسبت به بیان احکام و حفظ مبانی دینی نیز به فقهای مورد اعتماد ارجاع شده است؛ ولی در عین حال غیبت آن حضرت برای ما مصیبت عظمی است، و خلا وجود آن حضرت را جز ظهور آن حضرت پر نمی کند، زیرا کسی که گفتار و کردار و سکوت او صددرصد مطابق واقع است و از هر معصیت و خطا و اشتباه مصون و محفوظ می‎باشد شخص معصوم است. عجل الله تعالی فرجه الشریف و جعلنا من اعوانه و انصاره بحق محمد و آله الطاهرین."

امکان ذاتی طول عمر امام زمان (عج)

منصور: "ناصر جان، برحسب آنچه شما می‎گویید عمر حضرت مهدی اینک حدود یکهزار و یکصد و شصت و شش سال می‎باشد، و این چگونه ممکن است ؟!"

ناصر: "امکان طول عمر امام زمان (ع) در دو عرصه قابل بررسی است: اول - عرصه امکان ذاتی طول عمر، و دوم - عرصه امکان عملی آن. اما امکان ذاتی آن، جنابعالی چیزهای ممکنی را که کمتر اتفاق می‎افتند با چیزهای محال و ناممکن مخلوط می‎کنید. یک چیزهایی

ناوبری کتاب