صفحه ۲۱

نمی یابی ؟ شما همیشه دست نقاش ماهر و نقش او را می‎بینی ولی فکر و تخصص او را نمی بینی، آیا قابل انکار است ؟"

وابستگی نظام جهان به اراده خداوند

منصور: "آیا در پیدایش این باغ و این ساختمان و وسایل آن وجود آب و خاک و آتش و فلزات و سایر علل و حوادث مادی نقشی نداشته اند؟"

ناصر: "من منکر نقش ابزار و علل مادی نیستم، عالم عالم اسباب و مسببات است."أبی الله ان یجری الاشیاء الا بالاسباب"؛ فیض کاشانی، علم الیقین، ص 899 ولی دقایق و ریزه کاریها و تناسبهایی که در این باغ و ساختمان به کار رفته حکایت می‎کند از این که طراح و سازنده با فکر و شعوری در پشت صحنه وجود دارد که با توجه کافی و اعمال نظر و مآل اندیشی کار را شروع و تمام کرده و برای هر قسمتی هدف و مصلحتی را در نظر داشته است.

منصور عزیز، توجیهاتی که دانشمندان ماتریالیست برای این جهان وسیع و باعظمت و انواع پدیده های آن می‎کنند و از خدای عالم قادر حکیم در پشت صحنه غافل اند، همانند همین تعلیلات و توجیهاتی است که توضیح دادم؛ در صورتی که اگر در کوچکترین موجود این جهان دقت کنی، کانون علم و قدرت و حکمت را درون آن می‎بینی و می‎یابی که این همه ظرافت و ریزه کاریهایی که در پدیده های این جهان

ناوبری کتاب